Agenda jaarvergadering Nut

Beste Leden,

Op 13 mei 2019 houden wij de jaarvergadering, aanvang om 20.30 uur in café de Vriendschap. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

1.            Opening

2.            Notulen jaarvergadering 2018

3.            Jaarverslag 2018

4.            Financieel jaarverslag 2018

5.            Kascommissie:  Sigrid van Westrop en Rina Kwee

6.            Vaststellen contributie 2020

7.            Samenstelling Bestuur

8.            Toneel activiteiten volgend jaar

9.            Rondvraag

10.          Sluiting