verantwoording

Beste leden van de Driehuizer Gemeenschap,

Zoals sommigen van u misschien wel in de media hebben gehoord, is op 25 mei jl. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze Europese Verordening, die rechtstreekse werking heeft in Nederland, is er voor bedoeld de privacy van personen te beschermen. De strekking van de nieuwe wetgeving is dat het verwerken van persoonsgegevens (dus bijvoorbeeld het opslaan, gebruiken en doorsturen van die gegevens) alleen mag als daar een gerechtvaardigd doel voor is.

Als vereniging verwerken wij een aantal persoonsgegevens van onze leden. Hierbij willen we u op de hoogte brengen van welke gegevens wij op welke manier verwerken en waarom. U kunt ons op ieder moment laten weten als u niet meer wenst dat uw gegevens door ons verwerkt worden.

Het doel van de DG is om de gemeenschapszin en het sociale en culturele welzijn van de inwoners van Driehuizen te bevorderen. Dat doen we bijvoorbeeld door dorpstradities in ere te houden met georganiseerde evenementen, door het vertegenwoordigen van de inwoners in gesprekken met de gemeente en door de inwoners van informatie te voorzien over lokale aangelegenheden. Om dit doel te kunnen nastreven is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. We verwerken echter niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk zijn om dat doel te kunnen bereiken. Wij houden in verband met dit doel een bestand bij van de namen, e-mailadressen en adressen van leden. Telefoonnummers worden alleen opgeslagen van personen van wie we dat nodig hebben om specifieke zaken te kunnen regelen, zoals bijvoorbeeld de schoonmaak van de kerk. Daarnaast houden we van de kinderen van leden de leeftijd bij, zodat we gericht kunnen informeren over jeugdevenementen. Na een opzegging van het lidmaatschap verwijderen wij direct alle persoonsgegevens die wij van de betreffende persoon hebben.

Uiteraard delen we deze gegevens niet met externe partijen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dat strikt noodzakelijk is om onze diensten aan jullie te kunnen verlenen. In alle andere gevallen zullen wij altijd uw toestemming vragen. Als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zoals wij dat hiervoor hebben uiteengezet, dan kunt u dat te allen tijde aangeven bij info@driehuizen.com en zij zal uw gegevens desgevraagd verwijderen. Voor nadere vragen over het privacy beleid van de DG kunt u ook bij Ineke Hoekstra terecht.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur